Chào mừng bạn đến với LinkHoi.com (Link Hỏi)! Đây là diễn đàn, thư viện hỏi đáp miễn phí dành cho người Việt. Tôn chỉ hoạt động cho đi là nhận... xem thêm.

lịch sử quê em

admin

Administrator
Thành viên BQT
#5
trình bày cảm nhân của bản thân về nhưng thay đổi chuyển biến của tĩnh thanh hóa sau 32 năm thực hiện công cuộc đổi mới
Bài văn phân tích, trình bày cảm nhận của bản thân về những thay đổi? Đầu tiên một bài văn kiểu gì cũng có bố cục: Mở bài, thân bài, kết luận...

Bạn có thể tự trình bày bằng cách viết nháp bố cục (hay gọi là sitemap):

1. Mở bài

2. Thân bài

Bạn có thể so sánh hiện tại với 32 năm trước (thường sưu tầm tài liệu vì có thể 32 năm trước bạn và tớ đều chưa sinh ra).

Bạn cũng cần nắm bắt công cuộc đổi mới của tỉnh bạn bao gồm những gì? Kinh tế, đời sống, xã hội...

Bạn có thể tham khảo một bài viết ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - 80 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (đó là ví dụ của công cuộc đổi mới đất nước còn riêng về tỉnh bạn, thì bạn cần phải sưu tầm tài liệu trước đây và bây giờ). QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ THANH HÓA (1804 - 2016).

3. Kết luận

------------------

Lưu ý: Để làm tốt nhất, bạn nên tạo 1 cái sườn nội dung bằng cách viết ra và có những gạch đầu dòng. Đừng quan tâm cái nào trước cái nào sau, sau khi bạn đã gạch các đầu dòng rồi, từ đó bạn sắp xếp lại và trình bày nội dung cho phù hợp.
 
Top