Chào mừng bạn đến với LinkHoi.com (Link Hỏi)! Đây là diễn đàn, thư viện hỏi đáp miễn phí dành cho người Việt. Tôn chỉ hoạt động cho đi là nhận... xem thêm.

Hỏi công thức tính tiền điện tiêu thụ gia đình với ạ?

nobesato

Quản trị viên
#2
Công thức tính lượng điện tiêu thụ điện: A = P.t (A: lượng điện tiêu thụ trong thời gian t; P: công suất (đơn vị KW); t: thời gian sử dụng - đơn vị giờ).

Ví dụ:
công suất là 120W, trong 1 ngày lượng điện tiêu thụ khoảng 2.88 KWh (0.12KW x 24h).
 
Top