Chào mừng bạn đến với LinkHoi.com (Link Hỏi)! Đây là diễn đàn, thư viện hỏi đáp miễn phí dành cho người Việt. Tôn chỉ hoạt động cho đi là nhận... xem thêm.

Cách giải phương trình bậc 2?

nobesato

Quản trị viên
#2
// Giai phuong trinh bac hai
#include <stdio.h>

void main()
{
float a, b, c, delta;
printf("Phuong trinh bac hai can nhap tham so: \n");
printf("Nhap a = ");
scanf("%f", &a);
printf("Nhap b = ");
scanf("%f", &b);
printf("Nhap c = ");
scanf("%f", &c);
if(a == 0)
{
if(b == 0)
{
if(c == 0)
{
printf("Phuong trinh vo dinh");
}else
{
printf("Phuong trinh vo nghiem");
}

}else
{
printf("Phuong trinh co nghiem la: %f", -c/b);
}
}else
{
delta = b*b - 4*a*c;
if(delta < 0)
{
printf("Phuong trinh vo nghiem");
}else
if(delta == 0)
{
printf("Phuong trinh co nghiem kep la: %f", -b/(2*a));
}else if(delta > 0)
{
printf("Phuong trinh co nghiem x1 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
printf("Phuong trinh co nghiem x1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
}
}
getch();
}
 

Nguyễn Khánh Sơn

Administrator
Thành viên BQT
#3
// Giai phuong trinh bac hai
#include <stdio.h>

void main()
{
float a, b, c, delta;
printf("Phuong trinh bac hai can nhap tham so: \n");
printf("Nhap a = ");
scanf("%f", &a);
printf("Nhap b = ");
scanf("%f", &b);
printf("Nhap c = ");
scanf("%f", &c);
if(a == 0)
{
if(b == 0)
{
if(c == 0)
{
printf("Phuong trinh vo dinh");
}else
{
printf("Phuong trinh vo nghiem");
}

}else
{
printf("Phuong trinh co nghiem la: %f", -c/b);
}
}else
{
delta = b*b - 4*a*c;
if(delta < 0)
{
printf("Phuong trinh vo nghiem");
}else
if(delta == 0)
{
printf("Phuong trinh co nghiem kep la: %f", -b/(2*a));
}else if(delta > 0)
{
printf("Phuong trinh co nghiem x1 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
printf("Phuong trinh co nghiem x1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
}
}
getch();
}
Cái này là dùng code C cho bạn nào chưa biết nha ! copy chạy cái code này vào bất cứ phần mềm Dev nào để lập trình cũng đc
 
Top